GEMEENTEBLADGEMEENTE VUGHT – VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN/HANDELEN IN STRIJD REGELS RO – KLOOSTERSTRAAT 30 HELVOIRT

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Vught

Geplaatst op Lokaalnieuwsvught.nl op: 4-1-2024

  1. Bekendmakingen Vught
  2. GEMEENTEBLADGEMEENTE VUGHT – VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING BOUWEN/HANDELEN IN STRIJD REGELS RO – KLOOSTERSTRAAT 30 HELVOIRT

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kloosterstraat Helvoirt Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Helvoirt

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande aanvraag - Kloosterstraat 30 Helvoirt, extra nooddeuren sporthal en erfafscheiding, Z23 – 269233.De vergunning is verzonden 19 december 2023.BezwaarschriftBent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5260 GA Vught. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Unknown

 Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vught. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.