STAATSCOURANTgemeente Vught, aanbrengen hoogtebeperking P+R terrein NS, Stationsstraat]

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Vught

Geplaatst op Lokaalnieuwsvught.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen vught
  2. STAATSCOURANTgemeente Vught, aanbrengen hoogtebeperking P+R terrein NS, Stationsstraat]

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten: 1. Overeenkomstig artikel 15 WVW 1994, en 2. Overeenkomstig de artikelen 12 en 18 BABW, 3. Tot het nemen van de navolgende verkeersmaatregelen:   Het P+R terrein langs de Stationsstraat (Vught) te voorzien van een hoogtebeperking door middel van het aanbrengen van een hoogtebegrenzer in combinatie met het bord C19 met de aanduiding van de hoogte (3,50m)  En voorts: 1. Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren, 2. Overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend, 3. Overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van zes weken is verstreken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.   Aldus besloten te Vught, 08 maart 2013 Namens burgemeester en wethouders van Vught, Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte,   J.A.W. Nieuwkoop

Unknown

 Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vught. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.