STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Parc Glorieux fase 2’, Vught

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Vught

Geplaatst op Lokaalnieuwsvught.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen vught
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Parc Glorieux fase 2’, Vught

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Parc Glorieux fase 2” ter inzage ligt. De locatie ligt op de hoek van de Glorieuxlaan en de Vlasmeersestraat in Vught, voorheen was op het perceel het Koning Willem I college gevestigd. Het plan is gericht op de realisatie van 54 woningen op deze locatie. Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen wordt op donderdag 14 februari 2013 ter inzage gelegd en wel voor de duur van zes weken. U kunt deze stukken inzien bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1, Vught en raadplegen via internet (www.vught.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPParcGlorieux-ON01). Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. Van donderdag 14 februari 2013 tot en met woensdag 27 maart 2013 kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geeft u in een brief gericht aan de gemeenteraad van Vught, Postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (073) 658 07 34.

Unknown

 Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vught. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vught

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.